Press "Enter" to skip to content

Наші дисципліни

До навчального плану спеціальності включено наступні професійно-спрямовані дисципліни:

 • Основи алгоритмізації
 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютера
 • Групова динаміка і комунікації
 • Основи апаратного та програмного забезпечення ПК (за програмою Cisco Academy)
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Дискретні структури
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Алгоритми та структури даних
 • Організація комп’ютерних мереж (за програмою Cisco Academy)
 • Мережна маршрутизація та комутація (за програмою Cisco Academy)
 • Емпіричні методи програмної інженерії
 • Технологія Java
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Людино-машинна взаємодія
 • Основи програмної інженерії
 • Професійна практика програмної інженерії
 • Операційні системи
 • Бази даних
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Основи Web-програмування
 • Фнкуціональне та логічне програмування
 • Чисельні методи
 • Системний аналіз
 • Комп’ютерна графіка
 • Системи штучного інтелекту
 • Безпека програм та даних (за програмою Cisco Academy)
 • Методи та алгоритми прийняття рішень
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Програмування Internet
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Нейрокомп’ютерні системи
 • Методи захисту інформації в комп’ютерних системах
 • Технології створення Web-застосунків
 • Комп’ютерна обчислювальна геометрія
 • Програмне забезпечення високопродуктивних обчислень
 • Навчальні тренінги з інженерії програмного забезпечення