Press "Enter" to skip to content

Конференція “Молода наука-2024”

У рамках XVIІ університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2024», підсекція «Інженерія програмного забезпечення» продемонструвала високий рівень організації та актуальність обговорюваних тем.

Протягом конференції було представлено 29 доповідей, які покривали широкий спектр сучасних викликів у галузі ІТ, включаючи розробку веб-технологій, машинне навчання, системи штучного інтелекту та веб-програмування. Молоді науковці активно ділилися знаннями та ідеями, що сприяло глибокому і конструктивному діалогу між учасниками.

Особливо варто відзначити виступи, які були відзначені на конференції:

  • Перше місце зайняв Воробець Д. з доповіддю на тему «Вплив контейнеризації та оркестрації на веб-розробку», під керівництвом доцента Заяця В.І.
  • Друге місце отримав Одайський В. за доповідь «Аналіз фреймворку синхронізації даних реального часу в клієнт-серверній архітектурі», науковий керівник доцент Міхайлуца О.М.
  • Третє місце присуджено Швецю О., який представив роботу про «Розробку та реалізацію комп’ютерної системи оптимізації фізичних навантажень спортсменів» під керівництвом доцента Безверхого А.І.

Ці доповіді відображають глибину досліджень та інноваційний підхід молодих науковців у розробці та впровадженні новітніх технологічних рішень. Конференція «МОЛОДА НАУКА-2024» стала майданчиком для обміну досвідом та знаннями, що сприятиме подальшому розвитку наукових досліджень у галузі інженерії програмного забезпечення.

Анатолій Безверхий,
доцент кафедри електроніки,
інформаційних систем та
програмного забезпечення ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ