Press "Enter" to skip to content

Про нас

З історії кафедри

Кафедра програмного забезпечення та математичного моделювання була створена у лютому 1992 року.
У вересні 2003 року назву змінено на «Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем». 3 квітня 2004 року кафедра атестована ДАК на IV рівень акредитації зі спеціальності
8.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
В момент заснування кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Пожуєв Володимир Іванович.
З вересня 2013 року завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Шамровський Олександр Дмитрович.
У серпні 2016 року кафедру очолив Вербицький Володимир Григорович, професор, доктор фізико-математичних наук
На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, серед них 8 доцентів, а також спеціалісти, сертифіковані міжнародними лідерами з виробництва програмного забезпечення.
department

Місія

Кафедра виконує активну іноваційну роботу у галузі освітніх програм, які орієнтовані на підготовку високопрофесійних фахівців, що становитимуть інтелектуальну еліту сучасного світу інформаційних технологій.