Press "Enter" to skip to content

НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ФЕЕІТ) ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

З 14 ПО 18 СІЧНЯ 2019 РОКУ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБУЛИСЯ ЗАХИСТИ МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ.
НА РОЗГЛЯД ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ КАФЕДР

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ;
ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ;
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ;
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ;
МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ