Press "Enter" to skip to content

Про кафедру

Кафедра програмного забезпечення та математичного моделювання була створена у лютому 1993 року в Запорізькій державній інженерній академії.

У вересні 2003 року назву змінено на «Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем».

У квітні 2004 року кафедра була атестована ДАК на IV рівень акредитації зі спеціальності
8.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

В момент заснування кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Пожуєв Володимир Іванович.

 

З вересня 2013 року завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Шамровський Олександр Дмитрович.

У серпні 2016 року кафедру очолив Вербицький Володимир Григорович, професор, доктор фізико-математичних наук

2019р. Запорізьку державну інженерну академію реорганізовано приєднанням до Запорізького національного університету у Інженерний начально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні  (ІННІ ЗНУ).  

В результаті об’єднання у 2022р. утворено кафедру електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення (EICПЗ). 

Традиції ІТ-освіти, наукових досліджень у галузі інформаційних технологій протягом усього часу існування кафедри підтримуються вже 30 років поспіль:
  • 1991-2012 рр – підготовка здобувачів здійснюється за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
  • 2012-2019 рр – «Інженерія програмного забезпечення»
  • з 2019 р. – ОПП «Програмне забезпечення систем»

Місія

Кафедра виконує активну іноваційну роботу у галузі освітніх програм, які орієнтовані на підготовку високопрофесійних фахівців, що становитимуть інтелектуальну еліту сучасного світу інформаційних технологій.