Press "Enter" to skip to content

Спеціальність

Ми готуємо програмістів

Кафедра електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення ІННІ ЗНУ готує висококваліфікованих професійних програмістів широкого профілю.
Випускники кафедри не тільки вільно володіють стандартними програмними пакетами, але й здатні самостійно створювати нове програмне забезпечення прикладного та системного призначення. Досліджувати предметну область, розробити її модель, зрозуміти суть проблеми і написати програму для її вирішення – основне завдання такого професіонала. Високий престиж спеціальності вже багато років підтверджується постійним конкурсом на вступних іспитах.
Для того щоб наші студенти і випускники могли легко орієнтуватися в сучасних комп’ютерних технологіях, до навчального плану спеціальності включені такі базові дисципліни, як системне програмування та операційні системи, комп’ютерні мережі, штучний інтелект, комп’ютерна графіка, бази даних і знань та багато іншого.
Рік від року за бажанням викладачів і студентів змінюється склад спецкурсів, враховуються найсучасніші напрямки в технологіях створення програмного забезпечення. Наші студенти регулярно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з системного програмування, займаючи призові місця.
Потреба у фахівцях-програмістів дуже гостра. Тому кращі студенти вже починаючи з третього курсу залучаються до виконання конкретних завдань усередині академії і за її межами. Так нинішні аспіранти Сергій Тарасов та Денис Сорока ще в студентські роки розробили інститутську систему “Абітурієнт” з тестуючої програмою, яка нещодавно отримала високу оцінку на виставці в Києві. Студенти Олександр Максіменюк і Віктор Єгоров брали участь у розробці автоматизованої системи управління навчальним процесом в академії (АСУ ВНЗ). Богдан Базилев та Андрій Романченко розробили довідкову інформаційну систему для бібліотеки. Аліна Довбишева розробила програмне забезпечення Web-сервера для дистанційного навчання, Олена Кологривова та Сергій Качанюк – тестуючу програму для перевірки знань. Робота Дмитра Сєркова “Програма розрахунку оптимального складу шихти” демонструвалася на міській виставці. І це далеко не повний перелік подібних робіт.
Наші випускники Данченко Максим, Зубко Сергій, Олійник Сергій, Носов Євген, Родіонов Семен, Боклаженко Володимир, Грошова Анна працюють у ВАТ Дніпроспецсталь. Серед них системні програмісти, адміністратори завдань, системні адміністратори. Нашими кадрами (Андрій Клочко та Світлана Рудь) зміцнюють ряди програмістів Корнельського Університету США. Наші випускники серед співробітників престижних фірм міста Запоріжжя. Випускники 1999 організували власну фірму “Дискус”, в якій починаючи від директора і закінчуючи рядовим програмістом працюють в основному випускники та студенти нашої спеціальності.
Для забезпечення навчального процесу на кафедрі обладнано два спеціалізованих комп’ютерних класи. Укладено договори з провідними підприємствами м. Запоріжжя, що дозволяє студентам проходити повноцінну практику в процесі навчання.
Якщо Ви ще кілька сумніваєтеся, відкрийте будь-яку газету або журнал, у назві яких є слово “комп’ютер”. За пропозиціями роботи програмістам на останній сторінці Ви зможете оцінити розмір грошової винагороди, що Вам будуть пропонувати після закінчення нашої спеціальності.
Приходьте навчатися до нас і Ви ніколи не пошкодуєте про свій вибір.