Press "Enter" to skip to content

В ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ обговорили актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України

Наприкінці жовтня на кафедрі електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) в рамках проведення II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» відбулася робота двох секцій.

25 жовтня одночасно в online-форматі (на платформі Microsoft Teams) та offline-форматі (в аудиторії № 40) організували засідання секції програмного забезпечення систем (спеціальність 121 «Програмне забезпечення систем»). Її керівник – доцент Анатолій Безверхий, а секретарка – доцентка Олена Міхайлуца. Виступи молодих науковців і науковиць охоплювали доволі широке коле питань. Вони в своїх доповідях торкалися розробки комп’ютерної системи для автоматизованого збору й аналізу інформації з web-ресурсів; огляду методів прогнозування генерації електроенергії сонячними електростанціями; застосування генетичного алгоритму при розробці системи обслуговування; алгоритмів навчання нейронних мереж; дослідження створення розподіленої схеми доставлення відеопотоку віртуальної реальності. Керівниками/керівницями наукових робіт студентства стали доценти/доцентки Анатолій Безверхий, Валерій Заяц, Геннадій Коломоєць, Юлія Лимаренко, Наталія Полякова, Василь Попівщий та Ірина Скрипник.

За підсумками роботи конференції та обговорення виступів журі визнало кращими доповіді Сергія Островецького за темою «Доцільність використання машинного навчання в ігрових засотсунках» (науковий керівник – доцент А.І. Безверхий); Віктора Новака з роботою «Головні риси мікросервісної архітектури» (науковий керівник – доцент В.І. Попівщий). Ще одним переможцем визнаний Олег Хаджійський із доповіддю «Хостова система виявлення та обробки мережевих загроз» (наукова керівниця – доцентка Н.П. Полякова).

26 жовтня в online-форматі відбулося засідання секції спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка» кафедри електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення.