Press "Enter" to skip to content

Молоді науковці ІННІ ім. Ю.М. Потебні активно працюють на міжнародних і всеукраїнських конференціях

Уже з початку цього навчального року молодь ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) , котра отримує освіту як за технічними, так і економічними спеціальностями, взяла участь у низці наукових заходів. Серед них: ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України (в умовах військового стану та поствоєнний період)»; IV Міжнародна економічна конференція «Конкурентноспроможність і сталий розвиток»; Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація соціоекономічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства»; Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах» тощо. А однією з найпопулярніших є Всеукраїнська науково-практична конференція за участю молодих учених «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України».

Як розповіла заступниця директора з наукової роботи Каріна Бєлоконь, «цьогоріч у конференції взяли участь понад трьохсот осіб з інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ та інших ЗВО, серед яких Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Одеський національний технологічний університет, Національний транспортний університет, Сумський національний аграрний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Сумський державний університет».

У зв’язку з тим, що ІННІ ЗНУ – це місце, де розпочинається шлях у різноманітний світ технічних, економічних та управлінських спеціальностей, то й молоді вчені представляли свої дослідження під час засідань 9 секцій в залежності від напряму освіти. Тож чому саме присвячували своє доповіді цьогорічні учасники/учасниці та які саме дослідження визнали найкращими? Зокрема, на засіданні секції «Галузеве машинобудування» відзначили дослідження «Нові технологічні рішення в галузі розливки-прокатки», яке виконане під керівництвом д.т.н. Йосипа Огінського студенткою Дариною Цинкуш.

Енергетичні проблеми України, які виникли внаслідок воєнних дій, надмірного електричного навантаження на мережі України, активно обговорювались під час засідання секції «Енергетика, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме підсекції: «Теплоенергетика та гідроенергетика». А найкращою визнали дослідження Ярослава Тимощука «Коригування гідравлічного опору рідини в трубопроводах ГЕС та ГАЕС», виконане під керівництвом доцента Олександра Осаула. За час засідання підсекції «Електротехніка, енергоефективність та автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» журі відзначило роботу В. Абузярова «Аналіз можливості зниження обсягів споживання електричної енергії ливарного цеху АТ «МОТОР СІЧ», яку студент виконав під керівництвом професора Віктора Коваленка.

Як завжди дуже цікавими виявилися доповіді майбутніх фахівців/фахівчинь економічної та управлінської галузей, котрі представили під час роботи секції «Інноваційні технології в економіці, фінансах, обліку і оподаткуванні, менеджменті та державному управлінні». Молоді науковці/науковиці в своїх дослідженнях уже сьогодні запропонували стратегію економічного розвитку рідної країни. Та найбільш зацікавив виступ проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) Сергія Слободяна, присвячений процесам моделювання розвитку суднобудівної галузі. Адже для молодих учених дуже важливо почути думку досвідчених професіоналів/професіоналок в обраній галузі. Серед студентських доповідей  відзначили: «Зарубіжний досвід цифровізації податкової служби в країнах ЄС» студентки О. Бурашнікової та «Цифрова трансформація освітянських систем сучасного суспільства» Богдана Монастирного (наукова керівниця – професорка Валентина Воронкова); «Специфіка антикризового менеджменту в умовах військового часу» студента В. Шарапова (наукова керівниця – професорка Наталя Метеленко).

На засіданні секції «Металургія, обробка металів тиском» серед представлених досліджень найкращим визнали доповідь Я. Бондаренка «Заходи з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики в умовах ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат”», яка була виконана під керівництвом доцентки Оксани Воденнікової. Під час роботи секції «Мікроелектронні та електронні інформаційні системи» провели дискусію щодо актуальних питань отримання озону та розробки конструкції пристрою синхронізації з електричною енергосистемою. А найкращою доповіддю стала тема – «Пристрій синхронізації з електричною енергосистемою» А. Рослого, він її досліджували під керівництвом викладача Костянтина Туришева.

Нагальні проблем дорожнього будівництва, сучасних технологій в архітектурі, водозабезпечення населення в умовах воєнного стану в України стали темою обговорення на секції «Міське будівництво та господарство, архітектура та містобудування». А найкращою визнали дослідження: «Сучасні дороги та дорожні покриття» Д. Фостащенка (науковий керівник – доцент Андрій Банах). Серед майбутніх фахівців/фахівчинь будівельної галузі, що представили свої роботи під час засідання секції «Промислове та цивільне будівництво», найсильніше зацікавлення викликала доповідь магістранта Євгенія Ліхачева, присвячена аналізу та обґрунтуванню ефективності використання матеріалів, вироблених із промислових відходів у будівництві, науковим керівником якої стала доцентка Наталія Данкевич.

Як завжди, дуже цікавими і не лише для майбутніх програмістів/програмісток, а для будь-якої людини (адже всі ми сьогодні живемо в світі інформаційних технологій) були розробки, представлені студентством під час роботи секції «Програмне забезпечення систем». А найкращою стала доповідь Сергія Островецького «Доцільність використання машинного навчання в ігрових застосунках» (науковий керівник – доцент Анатолій Безверхий).

Жвава дискусія розгорнулася під час засідання секції «Технології захисту навколишнього середовища, прогнозування ризиків, цивільна безпека». Молоді вчені обговорювали актуальні екологічні проблеми України, зміни клімату та застосування нових екологічно-безпечних технологій в сільському господарстві, питання з цивільної безпеки тощо. А найкращими стали доповіді Демида Євтушенка «Розробка системи автоматичного пожежогасіння на промислових підприємствах» (наукова керівниця – доцентка Каріна Бєлоконь) та Катерини Савченко «Вплив воєнних дій на стан довкілля України» (наукова керівниця – доцентка Євгенія Манідіна).

Наукова робота студентства ІННІ ЗНУ триває й далі, тож відзначимо, що чимало хлопців і дівчат, які обирають для себе технічні спеціальності, мріють у майбутньому стати винахідниками/винахідницями чи присвятити своє життя науковій діяльності. Та навіть тим, хто не бачить себе в науковій галузі, цікаво спробувати свої сили під час міжнародних і всеукраїнських конференцій. Адже це дає можливість розвинути вміння стисло формулювати свої думки, навчитися ораторській майстерності й просто поспілкуватися з цікавими людьми.

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні