Press "Enter" to skip to content

ОП “Програмне забезпечення систем” акредитована на термін до 2028 року

15 травня 2023 року ОП “Програмне забезпечення систем” спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення” акредитована Національною агенцією якості вищої освіти на термін до 01.07.2028 р. Сертифікат розміщено на офіційному сайті ЗНУ

Серед сильних сторін спеціальності експерти відзначили:

  • ефективну взаємодію з працедавцями в питаннях практичної підготовки здобувачів та наукової діяльності,
  • високий рівень професійної підготовки як випускнмків так і студентів,
  • використання ефективних технічних засобів для організації навчального процесу піл час війського стану.

Станьте професійним розробником програмного забезпечення, скориставшись перевагами ОП “Програмне забезпечення систем”:

  • Ґрунтовна професійна підготовка, яка дозволяє здобувачам проводити інноваційну діяльність і працювати з передовими технологіями на всіх етапах життєвого циклу створення програмного забезпечення.
  • Забезпечення сучасного рівня технологічної підготовки студентів відповідно до потреб ІТ-галузі досягається за рахунок інтеграції в навчальний процес навчальних матеріалів та методів навчання програми Академії Cisco, яка працює на базі кафедри.
  • Реалізація програми передбачає залучення до підготовки фахівців професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців для проведення тренінгів, майстер-класів, презентацій.
  • Практика на базах провідних регіональних IT-компаній за фахом.
  • Учасники освітнього процесу мають можливість долучатись до програм міжнародної академічної мобільності.